Queen of Tears

เรตติ้งล่าสุดของ “Queen of Tears” พุ่งสูงทะยาน!

ซีรีส์เกาหลี "Queen of Tears" กำลังสร้างปรากฏการณ์ความนิยม เรตติ้งพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดตอนที่ 6 ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 14.068% ทะลุ 2 หลักเป็นครั้งแรก