ประวัติ “แพทริเซีย กู๊ด” เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยจุฬา

ประวัติ “แพทริเซีย กู๊ด” เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยจุฬา

แพทริเซีย มีชื่อเต็มว่า แพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด เกิดเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ที่เมืองภูเก็ต เธอเป็นลูกครึ่งอังกฤษ-ไทย และได้รับการศึกษามาจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ในระดับมัธยมศึกษา หลังจากนั้น เธอไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสามารถติดตามแพทริเซียผ่าน Instagram ได้ที่บัญชี @patriciagood

แพทริเซียไม่เพียงแค่มีความสามารถในการแสดงและอยู่ในวงการบันเทิงเท่านั้น แต่เธอยังเป็นคนที่มีความสามารถในการเรียนรู้และให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างสูง ในช่วงเวลาที่เธอศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา อายุ 16 ปีเท่านั้น เธอสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล และเธอเลือกศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 ในปีการศึกษา 2561 ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.70