สักการะปีละครั้ง ดัชนีหลวงพ่อจง ตำนานนิ้วที่ถูกตัด ส่องเลขเด็ด

สักการะปีละครั้ง ดัชนีหลวงพ่อจง ตำนานนิ้วที่ถูกตัด ส่องเลขเด็ด

ข่าวหวย สักการะปีละครั้ง ดัชนีหลวงพ่อจง ตำนานนิ้วที่ถูกตัด ส่องเลขเด็ด

จัดงานนมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีบางไทรที่อนุสรณ์สถานหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรายังคงประทับใจในพระคุณของสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม พระครูสมบูรณ์จริยธรรม หรือที่เรารู้จักกันด้วยชื่อ “หลวงพ่อแม้น อาจารสมปนโน” ผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอกและเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

เปิดงานนมัสการนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 20-24 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นการเก็บรักษาวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ของชาวพระนครศรีอยุธยา

หลังจากที่หลวงพ่อจง ได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 17/2/2508 เวลา 01.55 น. สิริอายุได้ 92 ปี 10 เดือน 17 วัน พรรษา 72

ในงานนี้ เราจะได้ร่วมสักการบูชาพระธาตุเจดีย์ศรีบางไทร พร้อมกับการพิจารณาถึงความสำคัญของนิ้วชี้ขวาหลวงพ่อจง ที่เป็นที่เคารพและจารึกจำอยู่เสมอในใจของเรา นิ้วชี้ของพระพุทฺธสโรที่มีความหมายอันสำคัญในวัฒนธรรมไทย

งานประจำปี “ปิดทองไหว้พระ” จะเป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงความเคารพและบูชาพระในวันสำคัญของชาวพระนครศรีอยุธยา และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ดียิ่งขึ้น