หวยเกษียณ: ทางเลือกการออมใหม่ ลุ้นรางวัล เก็บเงิน เกษียณสบาย

หวยเกษียณซื้อที่ไหน

หวยเกษียณ คือ สลากสะสมทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเงินออมยามเกษียณ ที่กระทรวงการคลังเปิดตัวผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อส่งเสริมการออมสำหรับสมาชิก กอช. ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 และแรงงานนอกระบบ

จุดเด่นของหวยเกษียณ

 • ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์: มีรางวัลใหญ่ 1 ล้านบาท รางวัลที่ 2 จำนวน 10,000 รางวัล
 • เก็บเงินออม: เงินที่ซื้อสลากจะถูกเก็บสะสมเป็นเงินออม ถอนได้เต็มจำนวนเมื่ออายุครบ 60 ปี
 • ไม่มีความเสี่ยงเงินสูญเปล่า: แม้จะไม่ถูกรางวัล เงินที่ซื้อสลากก็จะกลายเป็นเงินออม

ใครซื้อหวยเกษียณได้บ้าง

 • สมาชิก กอช.
 • ผู้ประกันตนมาตรา 40
 • แรงงานนอกระบบ (อาจมีกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมในภายหลัง)
 • ผู้มีสัญชาติไทย อายุ 15-60 ปี
 • เกษตรกร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป
 • ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 • ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วิธีซื้อหวยเกษียณ

 • ซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น กอช.
 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ซื้อได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน
 • ซื้อได้ทุกวัน

ราคาหวยเกษียณ: ใบละ 50 บาท

รางวัล

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1,000,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 1,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัล

การออกรางวัล: ออกรางวัลทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 น.

เงินออม

 • เงินที่ซื้อสลากทั้งหมดจะกลายเป็นเงินออมของผู้ซื้อ
 • กอช. จะเป็นผู้บริหารจัดการเงิน
 • ผู้ซื้อสามารถถอนเงินทั้งหมดที่ซื้อสลากมาทั้งชีวิตได้เมื่ออายุครบ 60 ปี

หวยเกษียณ เปิดขายเมื่อไหร่

 • อยู่ระหว่างขัดเกลารายละเอียด
 • คาดว่าจะใช้เวลา 6 เดือน – 1 ปี

หวยเกษียณ ทางเลือกการออมใหม่ ลุ้นรางวัล เก็บเงิน เกษียณสบาย ติดตามความคืบหน้าได้ที่เว็บไซต์ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)